Δάνεια «επ' ενεχύρω χρεογράφων» εξοφλημένα

Συγγραφέας : Νένα Κατζουρού

Έτος έκδοσης : 1988

Διαστάσεις : 14 x 21

Τιμή : 8,93 €

Τιμή με έκπτωση : 6,70 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Νένα Κατζουρού

Δάνεια «επ' ενεχύρω χρεογράφων» εξοφλημένα

Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς από αναλυτικές ευρετηριάσεις επιλεγμένων σειρών του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ.
Ο αναλυτικός πίνακας του ευρετηρίου εκτείνεται σε 204 σελίδες και περιέχει 2.387 υποθέσεις δανείων της περιόδου 1865-1900, ταξινομημένες με βάση το έτος χορήγησης (και αλφαβητικά μέσα στο έτος). Πληροφορεί με ειδικές στήλες για το ποσό που ζητήθηκε, το ποσό που χορηγήθηκε, το επιτόκιο του δανείου, το είδος των ενεχύρων καί, φυσικά, το ονοματεπώνυμο και τον τόπο κατοικίας του πελάτη. Άλλες πληροφορίες, όταν υπάρχουν στα έγγραφα, καταχωρίζονται σε υποσέλιδες σημειώσεις. Η εργασία συμπληρώνεται με αλφαβητικά ευρετήρια πελατών και πληρεξουσίων, τόπων και επαγγελμάτων, καθώς και με σχολιασμένους συγκεντρωτικούς πίνακες ποσοτικών στοιχείων.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email