Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγγραφέας : Μαργαρίτα Δρίτσα

Έτος έκδοσης : 1990

Διαστάσεις : '14 x 21

Τιμή : 14,81 €

Τιμή με έκπτωση : 11,11 €

Εκδόσεις του Ιστορικού Αρχείου της ΕΤΕ

Μαργαρίτα Δρίτσα

Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Την περίοδο του Μεσοπολέμου, η ελληνική βιομηχανία σημείωσε πρόοδο. Παρά τις ευνοϊκές γι' αυτήν προοπτικές, δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις που έθεταν τόσο η διεθνής όσο και η εσωτερική συγκυρία της εποχής. Η αδυναμία αυτή βασίζεται κυρίως όχι τόσο στην ανυπαρξία κεφαλαίων και πόρων αλλά στην αναποτελεσματική κατανομή τους. Ο ρόλος των τραπεζών είναι καίριος και σχετίζεται με τον εξορθολογισμό ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος την εποχή αυτή.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email