Αυτόγραφα έργα. Νεανικό τετράδιο (1820-1828)

Συγγραφέας : Διονύσιος Σολωμός

Επιμέλεια : Κατερίνα Τικτοπούλου

Έτος έκδοσης : 1999

Αριθμός σελίδων : Τεύχος Α΄107, Τεύχος Β΄121

ISBN set : 960-250-182-0

Τιμή : 35,50 €

Τιμή με έκπτωση : 24,85 €

Φιλολογία - Νεοελληνική γραμματεία

Διονύσιος Σολωμός

Αυτόγραφα έργα. Νεανικό τετράδιο (1820-1828)


Περιλαμβάνει τα έργα: Λάμπρος, αποσπάσματα του Διαλόγου, Εις Μάρκο Μπότσαρη, Μετάφραση Ιλιάδας, νεανικά, ιταλικά κ.ά.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την πρώτη έκδοση από τον Λίνο Πολίτη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τη γέννηση του εθνικού μας ποιητή το ΜΙΕΤ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου παρουσιάζει τη δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση των Αυτόγραφων Έργων του Διονυσίου Σολωμού σε μια «πανομοιότυπη», «παλαιογραφική», ή «διπλωματική» έκδοση, κατά το δικαιωμένο, στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας, αίτημα του Λίνου Πολίτη. Χάρη σε αυτήν, αντιμετωπίστηκε η ιδιομορφία του ανολοκλήρωτου σολωμικού έργου και δημιουργήθηκε η απαραίτητη αντικειμενική βάση για τη μελέτη του. Από τη στοργική αλλά αυθαίρετη σύνθεση του Πολυλά στα Ευρισκόμενα αποσπάσματα και σχεδιάσματα του Σολωμού (1859), έως την πρώτη συγκέντρωση και έκδοση των Αυτόγραφων Έργων του εθνικού μας ποιητή από τον Λίνο Πολίτη, φθάνει στις μέρες μας ένα πλούσιο αθησαύριστο υλικό, τοποθετημένο στη σωστή του θέση, επιτρέποντας έτσι συσχετίσεις, χρονολογήσεις, σχεδιασμούς.

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, που συγκροτήθηκε από την Ελένη Τσαντσάνογλου και την Κατερίνα Τικτοπούλου, στην ανατυπωμένη δεύτερη έκδοση ακολουθείται η κατάταξη του Λίνου Πολίτου χωρίς όμως να διατηρείται η συνέκδοση των ενοτήτων στον ίδιο τόμο. Τέλος στη δεύτερη έκδοση εμπλουτίζονται και ενημερώνονται οι παλαιογραφικές σημειώσεις του Λίνου Πολίτη, με βάση τα νέα δεδομένα που στο μεταξύ έχει προσκομίσει η έρευνα.

Σχόλια:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow

Please enter valid email