Εκδόσεις

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

(Για παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα e-mails: bookstore-amerikis@miet.gr & bookstore-thessaloniki@miet.gr)

Πρωταρχική μέριμνα του ΜΙΕΤ, από την εποχή της σύστασής του, παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, τα οποία απευθύνονται στον ακαδημαϊκό κόσμο καθώς και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

Η εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ μέχρι σήμερα έχει αποδώσει περίπου 500 τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών για την ιστορία και την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την κλασική, βυζαντινή και νεότερη φιλολογία, τη γλωσσολογία, την ιστορία των επιστημών και την τέχνη. Στους θεματικούς κύκλους ξεχωρίζουν η Νεοελληνική Προσωπογραφία, με βιογραφίες σημαντικών μορφών του νεοελληνικού πολιτισμού, η Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, με κριτικές εκδόσεις παλαιότερων λογοτεχνικών έργων, καθώς και τα εικονογραφημένα βιβλία για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας, τη βυζαντινή κληρονομιά και τη νεοελληνική τέχνη.

Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι μόνο επωφελή αναγνώσματα, αλλά και πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επιπέδου.

Τα βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από καταξιωμένους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμελητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.

Το Βιβλίο των βιβλίων του ΜΙΕΤ 1974 – 2000

Το Βιβλίο των βιβλίων του ΜΙΕΤ 2001 – 2006

Υπεύθυνη εκδόσεων Κωστούλα Σκλαβενίτη

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230841, φαξ: 210 3227057
email:

Περισσότερα
Clear Seach
Search Bar
Πανομοιότυπα των πρώτων πέντε φυλλαδίων του (1891;-1904)

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Πανομοιότυπα των πρώτων πέντε φυλλαδίων του (1891;-1904)
Τραγουδάκια για παιδιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΠΑΛΛΗΣ

Τραγουδάκια για παιδιά
Ενενήντα χρόνια Όγδοον Γυμνάσιον εν Αθήναις: 1914-2004

ΔΩΡΑ ΚΟΜΙΝΗ-ΔΙΑΛΕΤΗ

Ενενήντα χρόνια Όγδοον Γυμνάσιον εν Αθήναις: 1914-2004
Η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας 1843-1993

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας 1843-1993
Μετρική και αφήγηση

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Μετρική και αφήγηση
Έργα και κείμενα

ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ

Έργα και κείμενα
Λατίνοι ιστορικοί. Τάκιτος. Χρονικά. Τόμος Β΄

ΤΑΚΙΤΟΣ

Λατίνοι ιστορικοί. Τάκιτος. Χρονικά. Τόμος Β΄
Λατίνοι ιστορικοί. Τάκιτος. Χρονικά. Τόμος Α΄

ΤΑΚΙΤΟΣ

Λατίνοι ιστορικοί. Τάκιτος. Χρονικά. Τόμος Α΄
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow