Εκδόσεις

Πρωταρχική μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης από την εποχή της σύστασής του παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, που απευθύνονται στον σπουδαστικό κόσμο και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι μόνο επωφελή αναγνώσματα αλλά και πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επιπέδου.

Τα βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από έγκυρους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμελητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.

Κατάλογος των Εκδόσεων για το 2017

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 1974 - 2000

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 2001-2006

Υπεύθυνη εκδόσεων Αντιγόνη Φιλιπποπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230841, φαξ: 210 3227057
email: mietekd@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Οι μεταφραστές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΜΙΕΤ ως εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο mietekd@otenet.gr.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει μεταφραστικού δείγματος επιλεγμένου από το ΜΙΕΤ.

Περισσότερα
Clear Seach
Search Bar
Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού

ERNST CASSIRER

Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού
Ο Φιλόπονος και η απόρριψη της αριστοτελικής επιστήμης

RICHARD SORABJI

Ο Φιλόπονος και η απόρριψη της αριστοτελικής επιστήμης
Η στωική ιδέα της πόλης

MALCOLM SCHOFIELD

Η στωική ιδέα της πόλης
Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη

WOLFGANG KULLMANN

Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη
Φιλοσοφική Γραμματική

LUDWIG WITTGENSTEIN

Φιλοσοφική Γραμματική
Πλατωνικές μελέτες

GREGORY VLASTOS

Πλατωνικές μελέτες
Αριστοτέλης

W. D. ROSS

Αριστοτέλης
Ο Αριστοτέλης.  Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, Τόμος Α'

INGEMAR DURING

Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, Τόμος Α'
1 2 3  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow