Εκδόσεις

Πρωταρχική μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης από την εποχή της σύστασής του παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, που απευθύνονται στον σπουδαστικό κόσμο και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι μόνο επωφελή αναγνώσματα αλλά και πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επιπέδου.

Τα βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από έγκυρους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμελητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.

Κατάλογος των Εκδόσεων για το 2017

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 1974 - 2000

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 2001-2006

Υπεύθυνη εκδόσεων Αντιγόνη Φιλιπποπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230841, φαξ: 210 3227057
email: mietekd@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Οι μεταφραστές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΜΙΕΤ ως εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο mietekd@otenet.gr.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει μεταφραστικού δείγματος επιλεγμένου από το ΜΙΕΤ.

Περισσότερα
Clear Seach
Search Bar
Κωνσταντινούπολη. Ιστορία και αρχαιολογία

PETER SCHREINER

Κωνσταντινούπολη. Ιστορία και αρχαιολογία
Αγνείας πείρα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

Αγνείας πείρα
Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού

PAUL MAGDALINO

Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού
Βυζαντινή νομισματοκοπία

PHILIP GRIERSON

Βυζαντινή νομισματοκοπία
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΛΑΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ)

Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα
Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. H Eκκλησία από το 1071 ώς το 1453

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Η χριστιανική Ανατολή και η άνοδος του παπισμού. H Eκκλησία από το...
Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330 ώς το 451

GILBERT DAGRON

Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από...
Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο, 900-1200

ALAN HARVEY

Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο, 900-1200
1 2 3  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow