Εκδόσεις

Πρωταρχική μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης από την εποχή της σύστασής του παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, που απευθύνονται στον σπουδαστικό κόσμο και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι μόνο επωφελή αναγνώσματα αλλά και πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επιπέδου.

Τα βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από έγκυρους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμελητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.

Κατάλογος των Εκδόσεων για το 2017

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 1974 - 2000

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
Κατάλογος των Εκδόσεων 2001-2006

Υπεύθυνη εκδόσεων Αντιγόνη Φιλιπποπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230841, φαξ: 210 3227057
email: mietekd@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Οι μεταφραστές που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με το ΜΙΕΤ ως εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο mietekd@otenet.gr.
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει μεταφραστικού δείγματος επιλεγμένου από το ΜΙΕΤ.

Περισσότερα
Clear Seach
Search Bar
Αμύντας του Τάσσου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΜΟΡΗΣ

Αμύντας του Τάσσου
Ο Κρητικός Πόλεμος

ΑΝΘΙΜΟΣ (ΑΚΑΚΙΟΣ) ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ

Ο Κρητικός Πόλεμος
Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης

ΤΙΝΑ ΛΕΝΤΑΡΗ

Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης
Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης
Θρήνος της υπεραγίας Θεοτόκου λεγόμενος τη αγία και μεγάλη Παρασκευή

WIM F. BAKKER

Θρήνος της υπεραγίας Θεοτόκου λεγόμενος τη αγία και μεγάλη Παρασκευή
Ο πόλεμος της Τρωάδος

E.M. JEFFREYS

Ο πόλεμος της Τρωάδος
Ιστορία του Βελισαρίου

WIM F. BAKKER

Ιστορία του Βελισαρίου
Ο Πουλολόγος

ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΤΣΑΒΑΡΗ

Ο Πουλολόγος
1 2  
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow