Εκδόσεις

Πρωταρχική μέριμνα του ΜΙΕΤ, από την εποχή της σύστασής του, παραμένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστημονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, τα οποία απευθύνονται στον ακαδημαϊκό κόσμο καθώς και στο ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό.

Η εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ μέχρι σήμερα έχει αποδώσει περίπου 500 τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών για την ιστορία και την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την κλασική, βυζαντινή και νεότερη φιλολογία, τη γλωσσολογία, την ιστορία των επιστημών και την τέχνη. Στους θεματικούς κύκλους ξεχωρίζουν η Νεοελληνική Προσωπογραφία, με βιογραφίες σημαντικών μορφών του νεοελληνικού πολιτισμού, η Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, με κριτικές εκδόσεις παλαιότερων λογοτεχνικών έργων, καθώς και τα εικονογραφημένα βιβλία για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας, τη βυζαντινή κληρονομιά και τη νεοελληνική τέχνη.

Στόχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι μόνο επωφελή αναγνώσματα, αλλά και πανεπιστημιακά βοηθήματα υψηλού επιπέδου.

Τα βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από καταξιωμένους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμελητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.

Το Βιβλίο των βιβλίων του ΜΙΕΤ 1974 – 2000

Το Βιβλίο των βιβλίων του ΜΙΕΤ 2001 – 2006

Κατάλογος εκδόσεων 2022

Υπεύθυνη εκδόσεων Μαρία Στεφανοπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 3230841, φαξ: 210 3227057
email:

Περισσότερα
Clear Seach
Search Bar
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Η΄ 1818

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Η΄ 1818
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος  Ζ΄ 1817

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Ζ΄ 1817
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος  ΣΤ΄1816

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος ΣΤ΄1816
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος  Δ-Ε 1814-5

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Δ-Ε 1814-5
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος  Γ΄ 1813

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Γ΄ 1813
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος  Β' 1812

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Β' 1812
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Α'  1811

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τόμος Α' 1811
Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος
2 3 4 5 6
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
See more arrow