ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Νέες Εκδόσεις

Το χωνευτήρι του ισλάμ

Glen W. Bowersock

Το χωνευτήρι του ισλάμ
Τέχνη και δράση. Μια ανθρωπολογική θεωρία.

Alfred Gell

Τέχνη και δράση. Μια ανθρωπολογική θεωρία.
Ο Βενιζέλος και η πρόκληση της μεγάλης Ελλάδας. Γεγονότα και επανεκτιμήσεις

Νίκος Πετσάλης-Διομήδης

Ο Βενιζέλος και η πρόκληση της μεγάλης Ελλάδας. Γεγονότα και επανεκτιμήσεις
Η Γένεση του Ελληνικού Κράτους. Χαρτογραφία και ιστορία, 1770-1838

Γιώργος Τόλιας

Η Γένεση του Ελληνικού Κράτους. Χαρτογραφία και ιστορία, 1770-1838
Ο Διόνυσος στην κλασική Αθήνα

Cornelia Isler- Kerényi

Ο Διόνυσος στην κλασική Αθήνα
Τύραννος

Stephen Greenblatt

Τύραννος
Ικέτιδες

Ευριπίδης

Ικέτιδες
Les devoirs et la chose publique dans l’œuvre de Nicolas Mavrocordatos

Λάμπρος Καμπερίδης

Les devoirs et la chose publique dans l’œuvre de Nicolas Mavrocordatos