ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Νέες Εκδόσεις

Πολιτικός

Πλάτων

Πολιτικός
Σπύρος Α. Ευαγγελάτος

Συλλογικό

Σπύρος Α. Ευαγγελάτος
Δοκίμια και ποίηση μεταφρασμένα. Από τη δίτομη έκδοση των «Έργων» του

Δημήτριος Καπετανάκης

Δοκίμια και ποίηση μεταφρασμένα. Από τη δίτομη έκδοση των «Έργων» του
Ο Βενιζέλος και η πρόκληση της Μεγάλης Ελλάδας. Γεγονότα και επανεκτιμήσεις, τ. Β΄: Το συνέδριο της ειρήνης, 1919

Νίκος Πετσάλης-Διομήδης

Ο Βενιζέλος και η πρόκληση της Μεγάλης Ελλάδας. Γεγονότα και επανεκτιμήσεις, τ. Β΄: Το συνέδριο της ειρήνης, 1919
Hic et Nunc - Hip n Funk - Jazz

Άρις Γεωργίου

Hic et Nunc - Hip n Funk - Jazz
Ο δημιουργισμός και οι επικριτές του στην αρχαιότητα

David Sedley

Ο δημιουργισμός και οι επικριτές του στην αρχαιότητα
Έργα. Τόμος Δεύτερος. Κατάλοιπα (1932-1944), Βιβλία Α΄& Β΄

Δημήτριος Καπετανάκης

Έργα. Τόμος Δεύτερος. Κατάλοιπα (1932-1944), Βιβλία Α΄& Β΄
Δημώδης πεζός λόγος του 16ου αιώνα

Συλλογικό

Δημώδης πεζός λόγος του 16ου αιώνα

Εκδηλώσεις